لینک های واقعی سوری

من میخوام به لینک گزاری به‬ عنوان دو بازی مختلف نگاه کنم، ساخت دو نوع لینک.‬ این دو گروه ممکن است از یک طرف به عنوان لینکهای واقعی در نظر گرفته شوند و از طرف دیگر لینکهای سوری باشد. منظور از لینکهای واقعی چیست؟‬‬ یک لینک واقعی نوعی از لینکی‬ است که موتوهای جستجو به دنبال آن میگردند.‬ اینها لینکهایی هستند که به وب‬‬ ‫سایتی از سایت دیگری اشاره میکنند چون‬ صاحب آن وب سایت میخواهد یک لینک را بسازد.‬ اینها لینکهایی هستند که موتورهای جستجو‬ علاقه زیادی به آن دارند چون آنها رای های‬ اصلی سایت هستند، از طرف دیگر لینکهای سوری را‬ داریم البته نه کاملا سوری، بلکه از نظر‬ فنی یا ساختاری آنها لینکهای‬‬ اچ تی ام ال واقعی هستند‬. علت وجود لینک این نیست که‫ صاحب سایت که به سایت شما‬ لینک کرده است به سایتتان اهمیت میدهد‬.

تشخیص لینک واقعی و لینک سوری

بگذارید جور دیگری بیان کنم‬، از آنجایی که سایت به سایت‫ شما لینک گزاری کرده است‬ میخواهد لینک را در آنجا قرار دهد. فرض کنید که شما دایره واژگانی‬ مرتبط با کسب و کار خود ساخته اید‬‬‬‬ چیزی که برای افراد شما در شرکت مفید باشد.‬ چندی از وبلاگ نویسان آن دایره‫ واژگان را پیدا میکنند، فکر‬میکنند ارزش صحبت در موردش را داشته باشد‬ بنابراین آن را در وبلاگشان لینک میکنند.‬ اینها لینکهای واقعی هستند. به این صورت مردم تشویق میشوند که‬‬‬ به آن لینک کنند که‬ از آن به عنوان طعمه لینک نام میبرند.

‬ از طرف دیگر فرض کنید که شما لینکی خریداری میکنید‬ شما به صاحبان سایتهای دیگر پول‬ پرداخت میکنید تا بر سایت شما لینک کنند.‬ اینها لینکهای سوری هستند که دارندگان سایت اهمیتی به سایت شما نمیدهند‬ آنها به لینکی که اشاره میکنند اهمیتی نمیدهند‬ آنها تنها به خاطر دریافت پول‬ لینک ها را قرار میدهند‬‬. البته غالبا تمیز دادن بین لینکهای واقعی و لینک های سوری‬ ‫برای موتورهای جستجو دشوار است‬ به همین دلیل است که لینکهای سوری هم نتیجه دارند‬ ولی چرا لینکهای سوری اینقدر محبوب‬‬ ‫هستند؟ اینجا مثالی داریم، فرض کنید‬ به وبلاگ نویسی پولی پرداخت کنید‬ که در مورد سایت شما نوشته و لینک‫ آن را قرار دهد،‬‬‬‬ ‫برای نمونه گوگل چگونه میتواند تفاوت‬ بین یک لینک واقعی را با یک لینک طعمه تشخیص دهد که‬‬ ‫در عوض پول قرار گرفته است؟ غالبا نمی تواند‬ پس به این صورت باعث یک دوگانگی‬ در شرکتهای موتور جستجو میشود چون در پایان‬ آنها میخواهند لینکهای سوری را نادیده‬ بگیرند به ویزه لینکهای خریداری شده را و در عین‬ حال از این استراتژی پشتیبانی میکنند.‬

میلیون ها سایت با استفاده از‬ استراتژیهای مختلفی برای ساختن لینکهای سوری نتیجه خوبی گرفته اند‬ در واقع اکثر کمپین های لینک، کمپین لینکهای سوری هستند،‬ در واقع گاها لینک سوری ارزش‬ بیشتری از یک لینک واقعی دارد چون‬ موتورهای جستجو در تشخیص آن مشکل دارند.‬ یک لینک واقعی از وبلاگی با‬ رتبه پایین ارزش بیشتری از‬ یک لینک خریداری شده از یک‬ وبلاگ با رتبه بالا دارد‬، البته به طور کلی یک استراتژی‬ با لینک واقعی ارزش بیشتری ا‫ز یک استراتژی با لینکهای سوری دارد‬ که این دلایل مختلفی دارد‬.

اول اینکه موتورهای جستجو هر روزه‬ در تشخیص تفاوت آنها بهتر و بهتر میشوند‬ به عنوان مثال وقتی که گوگل‬ میفهمد سایت حاوی لینکهای پرداختی است‬ از ارزش آن لینکها می کاهد‫ و کاملا آن لینکها را نادیده‬ میگیرد و میتواند صفحه را از ایندکس حذف کند.‬ نمونه ی دیگر لینک گزاری متقابل است.‬ با وجودی که خیلی از طرفداران‫ لینک گزاری متقابل این لینکها‬ را در دسته لینکهای واقعی قرار میدهند‬ و ادعا میکنند که ارزشی برای بازدیدکنندگان سایت دارد‬ در واقع لینک گزاری تقابلی برای‬ اهداف سئو انجا م میشود و موتورهای جستجو‬ این را میدانند. به این صورت‬ امروزه لینکهای تقابلی ارزش کمی دارد‬. همچنین احتمال دارد بسیاری از استراتژی‬ ساخت لینک سوری لینکهایی بسازند که‬ ارزش کمتری از لینکهای واقعی داشته باشند.‬ برای نمونه لینکهای قرار گرفته در‬ یک مقاله در وبلاگی محبوب‬ ارزش بیشتری از لینکهای قرار گرفته‬ در وب سایتی با هدف‬ قرار دادن لینکهای خریداری شده دارد‬ همچنین هیچ تمایز مشخصی بین لینکهای‬ واقعی و سوری وجود ندارد‬‬‬‬‬، ‫بنابراین از طرف دیگر لینکهایی وجود‫ دارد که لینک طعمه مفیدی هستند.

ازطرف دیگر لینکهای خریداری را داریم‬‬‬ ‫ولی در این بین بسیاری چیزهای‬ دیگری همچون مطبوعات، مقاله های اتحادیه‬ یا لینکهای خانوادگی و دوستان، لینکهای‬‬ ‫شرکا و غیره وجود دارد. ‬هر چه بیشتر از لینکهای خریداری‬ شده به لینک طعمه بروید ارزش لینکها بیشتر میشود‬‬. ‫به طور کلی آگاهی از این‬ دو استراتژی لینک اهمیت زیادی دارد.‬ لینکهای واقعی و سوری و درکی‫ از این موضوع که موتورهای‬ جستجو علاقه ی بیشتری به لینکهای واقعی دارند تا سوری‬ و اینکه به تدریج در تمیز‬ دادن این دو بهتر میشوند‬‬‬.

منبع: فست سئو

پاسخ دهید